PSYCHOTHERAPIE & RELATIETHERAPIE


Soms zijn er momenten in het leven dat je als persoon, als koppel of als gezin behoefte hebt aan extra ondersteuning. Bij psychotherapie kan je een onbevooroordeeld klankbord of spiegel vinden om je of jullie eigen weg te vinden in de huidige situatie. De klachten en problemen waarvoor psychotherapie een gepaste behandeling kan vormen zijn uiteenlopend. Voorbeelden zijn angst, depressie, verlies, trauma, relationele problemen, seksuele moeilijkheden, gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit, identiteitsproblemen, het gevoel vast te lopen, stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten, eetproblemen, slaapproblemen, … 

Psychotherapie en Relatietherapie bij Equilibrium

Naar de kern van het probleem

Psychotherapie is verder kijken dan het probleem, het is samen zoeken naar de kern, de basis achter de crisis en hoe je daarmee om wilt gaan. Wat is het probleem? Hoe zou je willen omgaan met jezelf en je omgeving? Welke hindernissen houden je daarin tegen? Wat heb je als persoon nodig om je kwaliteiten tot hun recht te laten komen in je leven?

Door hierbij stil te staan, krijg je een duidelijk beeld van je situatie, je eigen functioneren en waar je naartoe wilt.

Ruimte voor herstel en groei

In therapie krijg je daarnaast ruimte en tijd om te herstellen van wat je hebt meegemaakt en in alle vrijheid je eigen, nieuwe keuzes te maken. Je krijgt doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen, wel hulp om zélf tot oplossingen te komen en je eigen authentieke keuzes te maken.

Alleen of met meer

Je kan individueel, als koppel of met 1 of meerdere gezinsleden op gesprek komen.

Bij relatietherapie en gezinstherapie kijken we naar wat jullie als koppel of gezin nodig hebben, opdat alle personen (terug) optimaal in het leven kunnen staan.

Ook bij een individuele hulpvraag, kan een koppelgesprek of gezinsgesprek een meerwaarde betekenen. Het is belangrijk dat steunfiguren ook gehoord en gesteund kunnen worden en mee achter de therapie kunnen staan. De relaties met steunfiguren zijn bovendien ook krachtige hulpbronnen voor de gewenste groei.

Verloop

Kennismaking

In de eerste gesprekken proberen we samen duidelijk te krijgen wat je hulpvraag is en op welke manier gesprekken je kunnen helpen om je doelen te bereiken. Je kan daarbij ook zelf voelen of je je goed voelt bij de gesprekken. Als gesprekstherapie toch niet de gepaste methode blijkt, kunnen we samen zoeken naar wat je misschien wel kan helpen.

Duur en frequentie

Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Afhankelijk van je/jullie wens, noden en mogelijkheden bepalen we het aantal en de frequentie van de sessies. In het begin is dat vaak wekelijks of tweewekelijks, zodat we intensief en diepgaand aan je problemen kunnen werken. Op elk moment kan dit geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Vind je evenwicht in de dans van het leven!

equilibriumpraktijk@gmail.com
0483/050304
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.